iminko v katastrofálním stavu před resaurováním, díry v hlavičce a celkové poškození

iminko v katastrofálním stavu před resaurováním, díry v hlavičce a celkové poškození